TRÀ THẢO DƯỢC

Hết hàng
80,000
Hết hàng
Hết hàng
120,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg nhân trần khô pha trà

100,000
Hết hàng
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000
Hết hàng
160,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

90,000
Hết hàng
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
130,0001,100,000
Hết hàng
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
100,000200,000
Hết hàng
30,000
Hết hàng
100,000200,000
Hết hàng

Uncategorized

1kg Sâm cau khô

150,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

Uncategorized

1kg Lạc tiên khô

70,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
80,000
60,000
Hết hàng
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Nụ vối khô thơm ngon

150,000
Hết hàng
100,000
100,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng
100,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt kê nếp vàng

100,000
Hết hàng
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà xuyên tâm liên

35,000
200,000
Giảm giá!

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Hoa atiso khô

200,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Đậu đen xanh lòng

80,000
Hết hàng
100,000350,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
30,00060,000
Hết hàng
35,000300,000
Hết hàng
Hết hàng
100,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
80,000
Hết hàng
35,000175,000
Hết hàng
30,000250,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
50,000
Hết hàng
110,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
30,000
85,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà phổ nhĩ quýt 1 viên

14,000
Hết hàng
10,000
Hết hàng
50,000
Hết hàng
140,000
Hết hàng
23,400

TRÀ THẢO DƯỢC

Nụ hoa hồng sấy khô

50,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà hoa cúc trắng gói 100g

39,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà hoa cúc vàng gói 100g

50,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g sim rừng khô loại chín

70,000
Hết hàng
80,000
Hết hàng
Hết hàng
120,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg nhân trần khô pha trà

100,000
Hết hàng
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000
Hết hàng
160,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

90,000
Hết hàng
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
130,0001,100,000
Hết hàng
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
100,000200,000
Hết hàng
30,000
Hết hàng
100,000200,000
Hết hàng

Uncategorized

1kg Sâm cau khô

150,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

Uncategorized

1kg Lạc tiên khô

70,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
80,000
60,000
Hết hàng
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Nụ vối khô thơm ngon

150,000
Hết hàng
100,000
100,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng
100,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt kê nếp vàng

100,000
Hết hàng
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà xuyên tâm liên

35,000
200,000
Giảm giá!

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Hoa atiso khô

200,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Đậu đen xanh lòng

80,000
Hết hàng
100,000350,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
30,00060,000
Hết hàng
35,000300,000
Hết hàng
Hết hàng
100,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
80,000
Hết hàng
35,000175,000
Hết hàng
30,000250,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
50,000
Hết hàng
110,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
30,000
85,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà phổ nhĩ quýt 1 viên

14,000
Hết hàng
10,000
Hết hàng
50,000
Hết hàng
140,000
Hết hàng
23,400

TRÀ THẢO DƯỢC

Nụ hoa hồng sấy khô

50,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà hoa cúc trắng gói 100g

39,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà hoa cúc vàng gói 100g

50,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000
100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Giảm giá!
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Na rừng ngâm rượu ngon nhất

195,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g Táo đỏ phơi khô thơm ngọt

110,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Amakong Tây Nguyên 12 vị

130,000
130,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g sim rừng khô loại chín

70,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

Hết hàng
80,000
Hết hàng
Hết hàng
120,000
Hết hàng
Hết hàng
160,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

90,000
Hết hàng
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
130,0001,100,000
Hết hàng
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
150,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
100,000200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt kê nếp vàng

100,000
Giảm giá!

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng
110,000
Hết hàng
Hết hàng
140,000

TRÁI NHÀU NONI