TRÀ THẢO DƯỢC

Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Na rừng khô tứn khửn

200,000

TRÁI NHÀU NONI

Rễ Cây Nhàu Rừng Khô

100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau khô sạch

160,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Lá Dâm Dương Hoắc khô sạch đẹp

40,000
80,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg nhân trần khô pha trà

100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

100,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
160,000
160,000
200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
130,000
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
100,000
200,000
5,000
Hết hàng
30,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau khô

150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Tứn khửn khô gói 7 vị

100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Lạc tiên khô

70,000
Hết hàng
150,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Giảo cổ lam khô

100,000
80,000
Hết hàng
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Nụ vối khô thơm ngon

150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Thổ phục linh phơi khô

100,000
Hết hàng
70,000
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà xuyên tâm liên

35,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Minh mạng thang 35 vị

200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Hoa atiso khô

200,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Đậu đen xanh lòng

80,000
Hết hàng
500,000
Hết hàng
250,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
130,000
80,000
Hết hàng
100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
20,000
75,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà phổ nhĩ quýt 1 viên

14,000
10,000
140,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g sim rừng khô loại chín

120,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Na rừng khô tứn khửn

200,000

TRÁI NHÀU NONI

Rễ Cây Nhàu Rừng Khô

100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau khô sạch

160,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Lá Dâm Dương Hoắc khô sạch đẹp

40,000
80,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg nhân trần khô pha trà

100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

100,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
160,000
160,000
200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
130,000
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
100,000
200,000
5,000
Hết hàng
30,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau khô

150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Tứn khửn khô gói 7 vị

100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Lạc tiên khô

70,000
Hết hàng
150,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Giảo cổ lam khô

100,000
80,000
Hết hàng
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Nụ vối khô thơm ngon

150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Thổ phục linh phơi khô

100,000
Hết hàng
70,000
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà xuyên tâm liên

35,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Minh mạng thang 35 vị

200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Hoa atiso khô

200,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Đậu đen xanh lòng

80,000
Hết hàng
500,000
Hết hàng
250,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
130,000
80,000
Hết hàng
100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
20,000
75,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà phổ nhĩ quýt 1 viên

14,000
10,000
140,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Na rừng khô tứn khửn

200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau khô sạch

160,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Lá Dâm Dương Hoắc khô sạch đẹp

40,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau khô

150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Tứn khửn khô gói 7 vị

100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Thổ phục linh phơi khô

100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Minh mạng thang 35 vị

200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
20,000
200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg chuối hột ép bánh EcoHealth

150,000
Hết hàng
60,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g Táo đỏ phơi khô thơm ngọt

110,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Amakong Tây Nguyên 12 vị

130,000
130,000
100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g sim rừng khô loại chín

120,000
Hết hàng
65,000

HẠT DINH DƯỠNG

80,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

100,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
160,000
160,000
200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
130,000
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
100,000
5,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng
140,000
Hết hàng
30,000
Hết hàng
50,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt óc chó Tây Bắc

100,000

TRÁI NHÀU NONI