TRÀ THẢO DƯỢC

30,000
209,000
309,000
200,000
40,000
1000G
200G
500G
50,000200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g Rễ Đinh Lăng Khô thái lát

150,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Na rừng khô tứn khửn

200,000
Hết hàng

TRÁI NHÀU NONI

Rễ Cây Nhàu Rừng Khô

100,000
1000G
500G
60,000110,000
1000G
200G
500G
40,000400,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau đỏ khô sạch

160,000
1000G
100G
200G
500G
50,000300,000
1000G
100G
200G
500G

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Lá Dâm Dương Hoắc khô sạch đẹp

40,000300,000
80,000
Hết hàng
Hết hàng
150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg nhân trần khô pha trà

100,000
Hết hàng
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000
Hết hàng
160,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

100,000
Hết hàng
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
1000G
100G
200G
500G
130,0001,100,000
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
180,000
200,000
Hết hàng
5,000
Hết hàng
30,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Tứn khửn khô gói 7 vị

100,000
Hết hàng
Hết hàng
200,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Lạc tiên khô

70,000
Hết hàng
150,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Giảo cổ lam khô

100,000
Hết hàng
80,000
60,000
Hết hàng
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Nụ vối khô thơm ngon

150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Thổ phục linh phơi khô

100,000
200,000
70,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt kê nếp vàng

100,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà xuyên tâm liên

35,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Minh mạng thang 35 vị 2 tắc kè

200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Hoa atiso khô

200,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Đậu đen xanh lòng

80,000
Hết hàng
500,000
Hết hàng
250,000
Hết hàng
60,000
Hết hàng
320,000
Hết hàng
100,000
100,000
Hết hàng
130,000
80,000
100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng
20,000
Hết hàng
30,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g sim rừng khô loại chín

120,000
30,000
209,000
309,000
200,000
40,000
1000G
200G
500G
50,000200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g Rễ Đinh Lăng Khô thái lát

150,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Na rừng khô tứn khửn

200,000
Hết hàng

TRÁI NHÀU NONI

Rễ Cây Nhàu Rừng Khô

100,000
1000G
500G
60,000110,000
1000G
200G
500G
40,000400,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau đỏ khô sạch

160,000
1000G
100G
200G
500G
50,000300,000
1000G
100G
200G
500G

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Lá Dâm Dương Hoắc khô sạch đẹp

40,000300,000
80,000
Hết hàng
Hết hàng
150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg nhân trần khô pha trà

100,000
Hết hàng
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000
Hết hàng
160,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

100,000
Hết hàng
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
1000G
100G
200G
500G
130,0001,100,000
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
180,000
200,000
Hết hàng
5,000
Hết hàng
30,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Tứn khửn khô gói 7 vị

100,000
Hết hàng
Hết hàng
200,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Lạc tiên khô

70,000
Hết hàng
150,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Giảo cổ lam khô

100,000
Hết hàng
80,000
60,000
Hết hàng
100,000

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Nụ vối khô thơm ngon

150,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Thổ phục linh phơi khô

100,000
200,000
70,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt kê nếp vàng

100,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

Trà xuyên tâm liên

35,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Minh mạng thang 35 vị 2 tắc kè

200,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Hoa atiso khô

200,000
Hết hàng

TRÀ THẢO DƯỢC

1kg Đậu đen xanh lòng

80,000
Hết hàng
500,000
Hết hàng
250,000
Hết hàng
60,000
Hết hàng
320,000
Hết hàng
100,000
100,000
Hết hàng
130,000
80,000
100,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng
20,000
Hết hàng
30,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g Rễ Đinh Lăng Khô thái lát

150,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Na rừng khô tứn khửn

200,000
1000G
500G
60,000110,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Sâm cau đỏ khô sạch

160,000
1000G
100G
200G
500G
50,000300,000
1000G
100G
200G
500G

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Lá Dâm Dương Hoắc khô sạch đẹp

40,000300,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Tứn khửn khô gói 7 vị

100,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Thổ phục linh phơi khô

100,000
200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Minh mạng thang 35 vị 2 tắc kè

200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg Trái nhàu khô thái lát ngang

90,000
Hết hàng
20,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg nấm ngọc cẩu tím thái lát

140,000
Hết hàng
200,000

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1kg chuối hột ép bánh EcoHealth

150,000
Hết hàng
60,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g Táo đỏ phơi khô thơm ngọt

110,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

Amakong Tây Nguyên 12 vị

130,000
130,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
80,000
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢU

1000g sim rừng khô loại chín

120,000
Hết hàng
80,000

HẠT DINH DƯỠNG

40,000
80,000
Hết hàng
Hết hàng
150,000
Hết hàng
Hết hàng
160,000

HẠT DINH DƯỠNG

500g Hạt bí xanh tách vỏ

100,000
Hết hàng
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen lứt vỡ đôi

150,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
160,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt sen khô thơm ngon

150,000
80,000
Hết hàng
100,000
Hết hàng
180,000
Hết hàng
5,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt kê nếp vàng

100,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000
Hết hàng
70,000
Hết hàng
200,000
Hết hàng
30,000
Hết hàng
50,000
Hết hàng
70,000

HẠT DINH DƯỠNG

1kg hạt óc chó Tây Bắc

100,000

TRÁI NHÀU NONI