[ux_slider style=”container” bullet_style=”dashes”] [ux_image id=”1743″] [ux_image id=”1825″] [ux_image id=”1593″] [ux_image id=”1603″] [/ux_slider] [gap height=”50px”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”5″] [ux_banner height__sm=”540px” bg=”1734″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.66)”] [text_box width=”95″ width__sm=”80″ width__md=”76″ padding=”40px 40px 40px 40px” position_x=”50″ position_y=”50″ border=”2px 2px 2px 2px”]

VỀ NONI GREEN

Noni Green là thương hiệu về sản phẩm nhàu / noni của Eco Health Viet Nam JSC. Chúng tôi đem đến các sản phẩm làm từ nguyên liệu là các cây thuốc quý có trên dải đất hình chữ S.

 

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”7″ align=”center”] [section padding=”46px” padding__sm=”46px”] [gap height=”70px”] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”] [featured_box img=”1822″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”6″] [featured_box img=”1821″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [gap height=”50px”] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”] [featured_box img=”1820″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

100% NONI

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”6″] [featured_box img=”1819″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

100% MADE IN VIET NAM

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [gap height=”50px”] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”7″ align=”center”] [featured_box img=”1818″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

HỖ TRỢ 24/7

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”5″] [featured_box img=”1817″ img_width=”53″ pos=”center” font_size=”xsmall”]

MIỄN PHÍ ĐỔI / TRẢ

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/section] [/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”NONI GREEN”] [ux_products type=”row” cat=”74″ products=”12″] [title style=”bold-center” text=”HƯƠNG THANH NONI”] [ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”collapse” cat=”17″] [title style=”bold-center” text=”tâm thành noni”] [ux_products style=”normal” type=”masonry” width=”full-width” col_spacing=”xsmall” cat=”16″ products=”12″] [title style=”bold-center” text=”ALAMI NONI”] [ux_products]